ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രാണി ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല

പച്ചക്കറികളെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കണതാണല്ലോ ഓടിക്കാനും മൂലം പച്ചക്കറികളുടെ വളർച്ച ത്വരിദപ്പെടുത്തുകയും പൂക്കളും കായ്കളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആ ഒരു ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊതുകിനെയും എന്നെന്നേക്കുമായി കേട്ട് ഓടിക്കാം. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൊതു വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരിസരത്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അടിപൊളി രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോവുന്നത്. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് പരിക്ഷിച്ചു നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ കടകളിൽ നമുക്ക് പലതരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം നല്ലതാണ് നമുക്കറിയാം പറ്റില്ല. ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് എടുക്കാം അമർത്തിയായ രൂപത്തിൽ എന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും.

   
"

എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്കുക ഇതിന് ഒരിക്കലും തീ കനലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഒരു പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയിപ്പുകളിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത് കത്തിച്ചതും അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഊതിക്കെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നീട് അതിൻറെ പുകയാണ് ഉറുമ്പുകളും റാണികളും ശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊതുകും പ്രാണിയും പോവാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് എല്ലാം ഇത് പുകച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *