ഇനി നമുക്ക് പുതിന കൃഷിയിൽ ഒരുപാട് വിളവ് കിട്ടും

പുതിയ കൃഷി ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മണ്ണ് ചകിരിച്ചോറ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന കപ്പിന്റെ അളവിലെ 10 കപ്പ് മണ്ണ് മൂന്ന് കപ്പ് ചകിരി ചോറും രണ്ട് കപ്പ് കോഴിവളവുമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 10 കപ്പ് മണ്ണും രണ്ട് കപ്പ് കോഴിവളം മൂന്ന് കപ്പ് ചകിരി ചോറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് ചെടികൾ വളരാനായി സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. മാറ്റിയത് നമുക്ക് പകുതി നിറച്ചാൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ നട്ടെല്ല് നമ്മൾ അത് മണ്ണ് കടയിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്.

ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇതിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിറയെ വേണം അതായത് ഗ്രോ ബാഗ് ഫുൾ ആക്കണം ഈയൊരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രോ ബാഗുകൾക്കുള്ള അളവാണ് അത് മറക്കരുത് ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുമ്മായം ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്പൂൺ ഒക്കെ മഴ ഇതിലേക്ക് മതിയാകും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ആള് ചെയ്യണപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കവർ നന്നായിട്ട് ഫുൾ ആക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വളപ്രയോഗം മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

അത് ഒരിക്കലും മണ്ണിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മുന്നേ നട്ടിട്ടുള്ള പുതിനയാണ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ പലരുടെ അടുത്തും പുതിന ചെടി മുന്ന് നട്ടത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *