നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ വാച്ച് വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലം

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ഘടികാരത്തിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം ഇവിടെ ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പലരും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടികാരത്തിന്റെ വാസ്തു സ്ഥാനം അറിയാതെ അത് വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ക്ലോക്കിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? എവിടെക്കെ വയ്ക്കാം എവിടെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം.

   
"

എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും മൂകസാക്ഷിയാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ നേരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻറെ മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ സമയമാണ്.സമയം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

എന്നുള്ളതാണ് സമയം കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കാര്യവും ജീവിതവിജയവും നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സമയം നോക്കുന്ന ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കാര്യം വളരെയധികം പരിപാവനമായിട്ട് പവിത്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലോക്കിന്റെ ചില്ല് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവശാലും പൊട്ടിയ ചെല്ലുള്ള ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *