വെള്ളീച്ച ശല്യം ഇനി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം

നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വെള്ളീച്ച തുടങ്ങിയ നീലക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് വെട്ടി സീലിയം മിക്സ്ശ്രിതം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്.ലായനി രൂപത്തിലുള്ള നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവർ അങ്ങനെ വാങ്ങാം അപ്പൊ ലായനി രൂപത്തിൽ എത്ര എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതും പൊടിരൂപത്തിൽ എത്ര എടുക്കണം എന്നും പറയാം. ആപ്പ് ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിലക്കടലഎണ്ണയാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു ലിറ്റർ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറികൾ കളിക്കാൻ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവണക്കെണ്ണയാണ്.പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം.

   
"

ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമുക്ക് വെട്ടി സീലിയം വേണ്ടത് 20 ഗ്രാം ആണ് 20 ഗ്രാം നമ്മൾ എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഇത് തൂക്കി നോക്കിയിരുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് കണ്ടു ഈ ഒരു സ്പൂണിന്റെ അളവിൽ ഇത്ര അളവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇത്രക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വാങ്ങിക്കുക അതാണ് 20 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള വേർട്ടി സീലിയമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അഞ്ചു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള അളവാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒരു കുപ്പിയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രദം നിങ്ങൾക്കെടുക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *