നമുക്ക് തുണി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വളം ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കാം നോക്കാം

നമ്മളെ ഒരു പഴയ തുണിയിലെ ഇതേപോലെ കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളൊക്കെ ഇത് ഒരുപിടി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂക്കാനും കായ പിടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാജിക്കൽ വളം പൂക്കൾ കൊഴിയുന്നത് ചൂടിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പൂക്കാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മാത്രമല്ല വെള്ളം പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിക്കും നമുക്ക് വെള്ളം പിടിച്ചുനിർത്താനും ഇതു വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചെടിക്കും പൂ കൊഴിച്ചലും വാടി പോകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല അപ്പ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം.

എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇലകളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ടിപ്പ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാജിക്കൽ വളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഹൈഡ്രജനും പൊട്ടാസ്യം ഫേസ് ഫെറസ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതും മൂന്നും കൂടിയ ഒരു വളത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നൈട്രജൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഇലകളാൽ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ചേർക്കാം. മാത്രമല്ല പൊട്ടാസ്യം കിട്ടാനായി നമ്മൾ അതിലോട്ടു ചാരവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മാജിക്കൽ നമുക്ക് ധാരാളം പൂക്കൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനും ഈ സമയത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കാനും പൊട്ടാസ്യം വളരെ നല്ലതാണ്. കൊടുക്കുന്നത് പൂക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വെള്ളം പിടിച്ചുനിർത്താനും പൊട്ടാസ്യം വളരെ നല്ലതാണ് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വള ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊടുക്കുന്നത് ചെടികൾ പൂക്കാനായി സഹായിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല വെള്ളം പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *