നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിന് കാരണം ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അസിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അനുഭവിക്കാത്തവരായി വളരെയധികം കുറവാണ്. അതായത് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും ഏമ്പക്കം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാരും പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വയറിലുള്ള അസിഡിക്ക് കൂടിയത് കൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമുക്ക് വയറിലെ ആവശ്യത്തിന് നടക്കാനുള്ള ആക്സിഡൻറ് ലെവൽ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഹൈപ്പോഅസിഡിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ഗ്യാസ് സ്റ്റക്കായി നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെ വയറിലോ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ആസിഡ് കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഫാക്ട് ആണ്. എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആസിഡ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പോ അസിഡിറ്റി കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോ അസിഡിറ്റി ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം.

അതെങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈലി ആയിരിക്കും അതിൻറെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഫിഷ് ആണെങ്കിലും കടലയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ ബീ 12 ആണെങ്കിലും കിട്ടുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *