ഉദ്ധാരണ ശേഷിക്കുറവിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗ്ഗം

മെയിൽ കറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലക്കുറവ് ഉത്തേജന കുറവ് എന്ന അസുഖത്തിന് കുറിച്ചാണ്.ഇന്ന് വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സാധാരണഗതിയെ 40 മുതൽ 70 വയസ്സുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ഉത്തേജന കുറവിന് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക അതനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന അസുഖത്തിന് പ്രധാനകാരണം ലിംഗ ത്തിനുള്ള രക്തക്കുറവാണ്. ലിം ഗത്തിന് രക്തയോട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഉദ്ധാരണ വളരെയധികം കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു രക്തം കുറയുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം ഉത്തേജനത്തിന് കുറവ് വരുത്തും.

പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന അൺ കൺട്രോൾ ഡയബറ്റിസ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ കൊളസ്ട്രോൾ വർധന മാത്രമല്ല ഞരമ്പുകൾക്കുള്ള തകരാറ് നട്ടെല്ലിനുള്ള ക്ഷതം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം ലിം ഗത്തിന് ബാധിക്കുകയും ഉത്തേജന കുറവുണ്ടാക്കുകയും പേടിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതിന് പുറമെ മാനസിക സംഘർഷം ആൻസൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ അതിന് കോൺഗ്രീബ്യൂട്ടറി ആണ്. ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാരണം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലിംഗ ത്തിനുള്ള രക്തയോട്ടം കുറവാണ് പേടിയുണ്ടായി എങ്കിലും അതേപോലെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൃദയത്തിലുള്ള രക്തം കുറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള രോഗങ്ങളും എല്ലാരും യൂറോളജിസ്റ്റ് കാണിക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ കാർഡിയോള കുഴപ്പമില്ല ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *