ഇനി നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു മുഖക്കുരു പോലും ഉണ്ടാവില്ല

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നവും സൗന്ദര്യപ്രശ്നവും ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ടീനേജ് മുതൽ യുവത്വം ഉള്ള ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ഇത് ഒരുപോലെ അലട്ടാറുണ്ട്. മുഖത്തും മുഖത്തിന്റെ കവിളുകളിലും നെറ്റിയിലും ഒക്കെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത് കഴുത്തിലും അതേപോലെതന്നെ ബാക്കില് പുറം ഭാഗത്തും എല്ലാം തന്നെ വരാറുണ്ട്. വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക.

ഇത്തരം കുരുക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാം നിലനിർത്തുന്ന നാച്ചുറലായി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ട് സിമം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണ ടീനേജ് ആയി തുടങ്ങുന്നത് പെൺകുട്ടിയെ പുരുഷന്മാരിലും പ്രായപൂർത്തിയായി തുടങ്ങുന്ന ഏജ് ഉണ്ടല്ലോ 12 13 വയസ്സ് മുതൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങും ഇത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ സൂക്ഷിരങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് കട്ടിപിടിക്കുന്നു ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മുഖക്കുരുവും ഉണ്ടാവുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ സുഷിരങ്ങൾക്ക് അകത്തുള്ള എണ്ണമയവും അവിടെ വരുന്ന മൃതകോശങ്ങളും കൂടി ചിലപ്പോ സുഷിരത്തിന്റെ പുറംഭാഗം തന്നെ അടച്ചു കളയും ഇത്തരം അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ സുവിശേഷങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് അല്പം തള്ളി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സപ്ലേഷൻ വന്നിട്ട് കറുത്തുപോകും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *