പാമ്പ് കടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം പാമ്പ് കടി പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പേടിക്കും പേടി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ പാമ്പ് വിഷമുള്ളതല്ല. ആ വ്യക്തിയെ പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീച്ച് കൂടുകയും നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

   
"

ഈ വിഷം പെട്ടെന്ന് കേറും ആരും പറയില്ല പാമ്പിനെ കൊണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂന്ന് ആരും ഒരു ഡോക്ടറും പറയില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക അല്ലാതെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയല്ല വേണ്ടത്. ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലിക്കൊന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ലത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന അധികം പാമ്പുകൾക്കും വിഷമില്ലാത്തതാണ് എന്നുവെച്ച് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പാമ്പുകളും വിഷപ്പാമ്പല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല

. പേടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചാൽ പാമ്പ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻറെ വിഷമം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം.കാരണം പല രീതിയിലാണ് സീസണിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് പാമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സീസൺ വൈസ് പാമ്പിനെ വിഷം കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാമ്പ് വേറൊരു കടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ വിഷം കുറവായിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *