നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന വേദന തരിപ്പ് എന്നിവ പൂർണമായും മാറാൻ

കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ ശക്തിയുള്ള തരിപ്പ് ഏകദേശം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിലെ അഞ്ച് മുതൽ 10 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് തരിപ്പുള്ളതാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പ് അസുഖങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒന്നാണ്. വളരെ ശക്തിയുള്ള കൈ ക്ക് തരിപ്പ് എല്ലാം തരിപ്പ് ഈ നാല് ചിലപ്പോ അപൂർവ്വം ആയിട്ട് മാത്രം അഞ്ചു വിരലുകൾ തരിക്കാറുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അടുക്കളയിലെ ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കയ്യോണ്ട് മെഷീനറീസ് തരിപ്പും.

   
"

വേദനയും അത് വല്ലതുമുതൽ തുടങ്ങിയത് നേരെ കയ്യിലോട്ട് വന്ന് ഷോൾഡർ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒന്നാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് വലത് കൈപ്പ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണല്ലോ വലതു കൈയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കൈയ്ക്കും വരാം ഗർഭിണികളിൽ ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈവിസ്റ്റ് മുതൽ 9 മാസം വരെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ അവർക്ക് ലോങ്ങ് ടൈം ആയി ഉണ്ടാവും. ലക്ഷണം കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന തരിപ്പും പിരിവെരിപ്പും പോച്ചിലും വേദനയും പക്ഷേ കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വച്ചാൽ ഈ തരിപ്പും.

ഇവിടെ ശോഷിപ്പ് മെലിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുകയും അതുപോലെതന്നെ ചില പ്രത്യേക ആക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനായി കഴിയില്ല അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പിടിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഒരു പാത്രം അടുക്കളയിൽ നിന്നെല്ലാം പാത്രം എടുത്ത് താഴെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പിടിക്കുന്ന ശക്തി പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സാധനം വിട്ടുപോകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇത് സാധാരണയായി കാണുന്നത് ചില ആളുകളിൽ കൈത്തണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിനും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെനിന്ന് വരുന്ന ഒരു ടണൽ ഉണ്ട് കാർബൺ അതാണ് നമ്മുടെ കൈവേലുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *