ഇനി മുളക് വന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല

നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഒരുപാട് വിളകൾ കിട്ടാനായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ വാം എന്നൊരു ഉപയോഗം കൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈയൊരു സാധനം നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മേടിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പരിചയമു തന്നെയാണ് ഇത്. ഇതിൻറെ കൂടുതൽ രീതികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിവെച്ച മിശ്രിതം ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി അതുപോലെതന്നെയും പ്രോട്ടീൻ മിശ്രിതം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ മണ്ണിലോ ഗ്രോബാഗിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏത് പാത്രത്തിൽ നടുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണ്ണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രമേ ആകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബയോൺ ഈസിയാണ് ഇടാനായി പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മേലെ ആയിട്ടായിരിക്കണം വിത്തുകൾ ആവേണ്ടത് വിത്തുകൾ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ വേരിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും വേര് നല്ല കരുത്തോടെ കൂടി വളരാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *