നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മാറാൻ ഇതാ എളുപ്പമാർഗം

ത്വക്കിൽ വെളുത്തപാട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ പലതാണ് അതായത് ചുണങ്ങ് ഒരുതരം പൂപ്പൽ ബാധ അതായത് വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. ഇവയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് രോഗങ്ങൾ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത്തരം രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ആദ്യമായി സ്കിന്നിന്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞ് സക്യൂട്ടീവ് എന്നാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരുതരം സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന മെലാനിനാണ്.

   
"

നമ്മളുടെ യൂറോപ്പിന്റെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മുഖം വെളുത്തിരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു വളരെ കറുത്തിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അവരിലെ മെലനോസൈറ്റ് എണ്ണം കൂടുതലാണെന്നാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻ ഒക്കെ വന്ന് യാത്ര പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് കൂടുതലും ഡാർക്ക് കറുപ്പും നിറമുള്ളവർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അതില് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും മേലനോ സൈറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വന്നു സ്കിൻ ക്യാൻസർ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറുപ്പ് നിറം നമ്മളെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആഫ്രിക്ക ജീവിച്ചിരുന്ന തന്നെയാണേലും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോർത്തിന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി വെളുത്ത ജനറ്റിക് വരുമ്പോൾ അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യ തമിഴ്നാട് ശ്രീലങ്ക അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചു കൂടി സ്കിന്നിന് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *