കഞ്ഞി വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചെയ്തത് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് സഹായം കീടങ്ങളെ പിടിക്കാനുള്ള സംഭവം നമ്മൾ വാങ്ങി. ഞാന് ചിരട്ടയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു കുറെ കീടങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നു കിടന്നു ഒരു സംഭവം കാണാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കീടങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഉറുമ്പുകൾ കൊതുകുകളും തന്നെ വീഴ്ത്താൻ ഉള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം പിന്നെ ഇത്തിരി ശർക്കര നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

   
"

പിന്നെ ഒരു പഴവും പിന്നെയും ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതൊന്ന് വീർത്ത് നല്ലൊരു പുളിപ്പ് നല്ലൊരു മണം ഇതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു പാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് കുപ്പിയിലെ ഹോൾ ഒകെ ഇട്ടു നമുക്ക് ഒരു ചരട് ഒക്കെ വെച്ച് തൂക്കിയിടാം.

സ്ട്രോങ്ങ് ചരട് വേണം. ആരും ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സംഭവാണ് ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഞാനും തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹോൾ ഇടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയില് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു കുപ്പിയുടെ നടുവിൽ ആയിട്ട് വേണം രണ്ട് ഹോളിടാൻ ആയിട്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *