നമ്മുടെ വിളക്കിലെ തിരി ഒരിക്കലും പുറത്ത് കളയാൻ പാടില്ല

നമ്മൾ മലയാളികൾ നിത്യേന വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നവരാണ് നിലവിളക്ക് ലക്ഷ്മി വിളക്ക് അകൽ വിളക്ക് ഏതുമാകട്ടെ നമ്മൾ ദിവസേന രണ്ടു തവണ വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ശുദ്ധിയോട് കൂടി പൂജാമുറിയിൽ കയറി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു അതുപോലെതന്നെ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു രണ്ടുനേരം കത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സന്ധ്യയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ 99% ആളുകളും ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നത് പലർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സത്യം എന്തെന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലരും തിരി അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

   
"

പലരും തിരി മാറ്റാറുണ്ട് തിരി വലിച്ചെറിയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ദോഷമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരി രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പുതിയ തിരി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എണ്ണയിലേക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് പുതിയ തിരിയിട്ട് വേണം വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കത്തിച്ചു മാറുന്ന തിരി എന്നു പറയുന്നത് വലിച്ചെറിയപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ബാക്കിവരുന്ന തിരി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയും.

നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു കോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും വളരെ ദോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാറ്റുന്നതിൽ തെറ്റില്ല വലിച്ചെറിയരുത് വലിച്ചെറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് മറ്റുള്ളവർ ചവിട്ടാൻ ഇടയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *