നിങ്ങളുടെ ഏതെല്ലാം പല്ലുകളാണ് പറിച്ചു കളയേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം

ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചില പല്ലുകൾ എല്ലാം തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരാതെ താഴെ തന്നെ ട്രാപ്പ് ആയി അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുക കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ആണ് ഈ മെല്ലെ മുകളിലോട്ടു വരുന്നത്. ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പല്ലിനെ നമ്മൾ എന്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ വഴി അത് കളയുന്നത് എന്നെല്ലാം.

50% പോപ്പുലേഷനിൽ മാത്രമേ ഇഷ്യൂസ് കാണാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ പല്ല് റിമൂവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കുട്ടികൾ വളരുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ താടിയെല്ലുകളിൽ പല്ലുകൾ എല്ലാം തന്നെ വരാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇതുപോലെ പല്ലുകൾ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ക്രൗൺ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള സമയത്തും പലരും ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്.

ഇത്രയും മാത്രമല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ ഒരു പള്ളി ആവാനും ഇത് വെറും ചില കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പല്ലു കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം.പല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുവച്ചാൽ നമ്മുടെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല്ലിൻറെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻസിന് പേനും അതുപോലെ ബസ്സും പഴുപ്പും എല്ലാം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചരിഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള പല്ലിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പല്ലിൽ പ്രഷർ വരികയും അതുപോലെ കേടു വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *