ഈ നാലു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ വർദ്ധിക്കും

എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നതെന്നും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിയാറ്റിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിയാറ്റിന് നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ്. എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് പുറംതള്ളപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസുണ്ട് ആദ്യം കേട്ടിട്ട് പലരും പറയുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ക്രിയാറ്റിനും കൂടെ കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്കു വയ്ക്കുന്നതാണ്.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് എന്നും ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടതിനു പകരം നാളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവെടുക്കൂടെ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാമറിനെ പറയുന്ന ഒരു അരിപ്പയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ യൂറിനിനോടെ പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *