മണ്ണാറശാലയിലെ ഐതിഹ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം

കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഐതിഹ്യവും മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ചരിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് ചരിത്രമൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായ ഒരുപാട് കഥകൾ ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കൂടി കൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പൂജാരി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം എന്നാണ്.

   
"

മണ്ണാറശാലയെ ലോകപ്രശസ്തമാക്കിയത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് സ്ത്രീകളാണ് പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീയാണ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആണ് ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഐതിഹ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരശുരാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേണം ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞുതുടങ്ങാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പരിശോധിക്കുക.പരശുരാമൻ തന്റെ സ്വത്തും ഭൂമിയും എല്ലാം നൽകിയശേഷം ഭാരതത്തിൻറെ തെക്കേയറ്റത്ത്.

വന്ന് ചെയ്യാൻ ഭൂമി വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കേരളം സൃഷ്ടിച്ചതും കഥയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചേരളം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് കേരളം ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ തപസ് എല്ലാം മതിയാക്കി ആ ഭൂമി മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകിയശേഷം മഹേന്ദ്ര പർവതത്തിലേക്ക് തപസ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയും ചെയ്തു അതിനു ശേഷം ഈ ഗാനമായി കിട്ടിയ ഭൂമി ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ വന്നിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണുണ്ടായത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *