കഫം അലർജിയും ഇനി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല

രണ്ടു വർഷങ്ങൾ അതായത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ സമയം മുതൽ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ അലർജിയും ഉള്ളവർക്ക് കഫം ഇളകി പോവാനും നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള രീതികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തുള്ള റിയാക്ഷൻ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അലർജിയും ശ്വാസംമുട്ടലും ആസ്മയും എല്ലാം അലർജിയും ശ്വാസംമുട്ടലും അമിതമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. കഫം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അഞ്ചുതരം വൈറ്റമിൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം.

ഇത് അറിഞ്ഞാലും ഗുണം മുതൽ വയസ്സായവർക്ക് വരെ ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അലർജി തുമ്മല് ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് എന്നിവർ കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനായി സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ വൈറ്റമിൻ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് വൈറ്റമിൻ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി പങ്കുണ്ടെന്ന് അലർ പലർക്കും അറിയത്തില്ല.ആസ്മ രോഗമുള്ളവരിൽ 74 ശതമാനത്തിനും അവരുടെ രക്തം പരിശോദിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറവാണ്.

എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡീ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്നു തരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും ഒന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫ്ളമേഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു.ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അലർജി കൂടുന്നതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇൻഫ്ളമേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ഇത് നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പർ എന്ന മസിൽസിന്‍റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപാടു കഫം ഉള്ളതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *