നിങ്ങളുടെ തലയുടെ പുറകിൽ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു നോക്കൂ

കഴുത്തിന്റെ പുറകുവശത്തെ എപ്പോഴും വേദന ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗം വല്ലാത്ത വേദനയും പലപ്പോഴും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ നിവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരനെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ കഴുത്തുമായി ചേരുന്ന ഭാഗം ഈ മൂവ്മെന്റിന് അതായത് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞു എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പേർ മസിൽസ് ഇവിടെയുണ്ട്.

ഈ മസിലുകളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ തലയും കഴുത്തും സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോർമലി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലയിൽ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്.

ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ തലയുടെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് മസിലുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാവുന്നതാണ്. ചെറിയ തല ചെറിയ ബാലൻസ് പോകുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെടുക കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര വേദനയും കഴപ്പും അനുഭവപ്പെടുക. കുറേനേരം കുനിഞ്ഞിരുന്ന് വായിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലയുടെ പുറകിൽ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടു എന്ന് വരാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *