നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരുപാട് മുടി വളരാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂൾ ഗെറ്റ് ടൂ ഗദർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബയോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തും മുടി ആയിരുന്നു മുടി എല്ലാം കളഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പലതും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയും അത് മാത്രമല്ല പലരും ഒറ്റമൂലിയും പറഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പല പല ചികിത്സ രീതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മുടി കൊഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊഴിയുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കോശങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ മുടിക്കും പറയാം.

   
"

നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉള്ളത് ബാത്റൂമിൽ പോയി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന മുടി കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്ന മുടി വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊരു വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മുടെ തലയിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം മുടി കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൂറും മുതൽ 150 മുടി വരെ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നത് സാധാരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ കാണുന്ന മുടി കൊഴിച്ചൽ കണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നാൽ ഇതിൽ അധികം ചിലർക്ക് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് മുടി കൊഴിയുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ഹെയർ ഫാൾ.

ഉള്ളു കുറഞ്ഞു എന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയ കാണാം ആദ്യം അല്ല ഉള്ളതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാജ്വലി കൂടുതൽ തലോടി അതായത് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു പിന്നെയാണ് മുടി ഒരുപാട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. നീ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫെസിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ മുടി വളരുന്ന ഫേസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മുടികൾ വളരുന്ന ഒരു ഫെയ്സ് അതായത് ഒരുപാട് സമയം എടുത്താണ് മുടി വളരുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *