ഈ ജീവികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ധനഭാഗ്യം ഉറപ്പ്

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ജീവികൾ വന്നു കയറിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു കയറുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിലും വീടിൻറെ പരിസരങ്ങളിലും പറമ്പിലും മറ്റുമായിട്ട് താമസം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ പല മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പല കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ പല വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ എന്താണ് ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

അതിൽ പറയുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നരി അല്ലെങ്കിൽ നായ പെറ്റിടം നായപ്പെട്ടിടം മുടിയും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന നായ പ്രസവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു വന്നു കയറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറി നമ്മുടെ പരിസരത്ത് വന്നു കയറി പ്രസവിക്കുന്ന നായയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

ആ വീട്ടിൽ കഷ്ടകാലം വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുൻകൂർ ആയിട്ടുള്ള സൂചനയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ വീടിൻറെ പരിസരങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ നായ വന്നു കയറി പ്രസവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു നാശത്തിന്റെ സൂചനയാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ്. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കീരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറുകയാണെങ്കിൽ കീരി എന്നു പറയുന്നത് ധനത്തിന്റെ അധിപൻ.

ആയിട്ടുള്ള കുബേര ഭഗവാൻറെ വളർത്തുമൃഗമാണ് കീരി എന്നു പറയുന്നത് വളരെയധികം ഭാഗ്യസൂചനയാണ് കീരി വന്നു കേറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ധാരാളം വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിജയം നേടാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ധാരാളം ധനം വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ധാരാളം വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുചേരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *