ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിന്റെ സാധ്യതയെ കാണിക്കുന്നു

നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കയ്യും ഒരു കാലും തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്ട്രോക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാം വന്ന് ചികിത്സിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിനകത്തോടുള്ള അടഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 80% ആൾക്കാർക്കും രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും നശിച്ചു.

പോയിട്ട് ആ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് കാരണം ഒരു വശം തളർന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. 20 ശതമാനം ആളുകളിലും ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിനു പകരം ആ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ട് ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രണ്ടുതരം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്കിമിക്സ് സ്ട്രോക്ക് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് സ്ട്രോക്ക് നിറയുന്നത്. അടയാനുള്ള കാരണം എന്താന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ തടയാൻ പറ്റും നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതു വരുന്നത് ഒന്ന് ഡയബറ്റിസ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ പുകവലി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് വരുന്നത്.

ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അമിതമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുക വർഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയത് അടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അസുഖമല്ല സ്ട്രോക്ക് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയതാണ് ഒരു ദിവസമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രെയിൻ കിട്ടാതെ വന്നതെന്ന് നശിച്ചു പോവുകയും ഈ ഒരു ഭാഗം തളരുന്നത് മാത്രമല്ല സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുക പെട്ടെന്ന് കയ്യും കാലും കുഴഞ്ഞ് തോന്നുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളായി പറയാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *