നിങ്ങളുടെ വയർ മലം പോയി ക്ലീൻ ആവാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

കീഴ്വായു പോക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുക ഓക്കാനം വയറുവേദന എന്തെല്ലാമോ അസ്വസ്ഥത അവിടെയെല്ലാം നീറ്റൽ ഉണ്ടാവുക നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക നെഞ്ചിന് ഗ്യാസ് തലയിൽ മുതൽ താഴെയും ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാം പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ മുറിവിലൊക്കെ ചെന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വയറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വയറിൻറെ എപ്പി ലൈനിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു കടിച്ചത് പോലുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായാലോ അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന നീറ്റൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റൽ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആയിരിക്കും.

   
"

പലപ്പോഴും ക്രോൺസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അൾസറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന്. ചുറ്റും ഈ ചൊറിഞ്ഞു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകളും ഉണ്ടാവാം. എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്ത പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നില് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി തട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കും ഇതേപോലെതന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള വിര ശല്യങ്ങളും അവർക്ക് പറ്റാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളും അകത്ത് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അലർജി ഉണ്ടാവും.

പലപ്പോഴും കൗണ്ട് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അതായത് 9 ശതമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൂടെ പ്ലസ് ഐ രണ്ടുംകൂടി ചേർന്നുള്ള അതായത് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മരുന്ന് ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ കൊടുക്കാൻ പട്ടുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *