വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നതിന്റെ ചില പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ ഇതാ

വെരിക്കോസ് വെയിനിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാലിൻറെ അവിടെയുള്ള രക്തക്കുഴൽ എല്ലാം തന്നെ രക്തം കെട്ടിക്കിടന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പലതരം കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്തെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻആക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലായി തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലാണ് രക്തക്കുഴലുകൾ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന.

   

ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ഉണ്ട് ഹൃദയത്തിൻറെ സഹായമുണ്ട്. ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതു വരുന്ന ഒരു പ്രഷർ അതിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തുടർന്ന് രക്തം സഞ്ചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരണം രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ഇത് കാരണം ഈ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലൂസാക്കി ഇല്ലാതാവുകയും പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവസാനം.

വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നാ അസുഖത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അധികമായി നമ്മൾ ഷുഗർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫൈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഷുഗർ എല്ലാം തന്നെ ഇതിൻറെ ഒരു രക്തക്കുഴലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിറ്റി റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെയുണ്ടാവണം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും അതു കാരണം ഈ ഒരു രക്തം കെട്ടി കിടക്കുന്നതും ഒരു കാരണമായി വരുന്നുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *