നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രതിമ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും മഹാഭാഗ്യം വരും

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നാണ് ധനം അല്ലെങ്കിൽ പണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സമ്പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം ഒരുപാട് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുബേര പ്രതിമ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് കൃത്യമായി രീതികൾ ഉണ്ട് അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വച്ചാൽ നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആണ്.

   
"

ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുബേര പ്രതിമ ലക്ഷണമൊത്ത് നോക്കി നമ്മൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ പൊട്ടലും ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു പ്രതിമ നോക്കി ഒരു കുബേര പ്രതിമ നോക്കി നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കൊണ്ടുവരിക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് കൈകൾ മറഞ്ഞു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു അത് നിർമ്മിച്ചത് കടകളിലേക്ക് വന്ന് പല ഗോഡൗണുകൾ ഒക്കെ താണ്ടി പല കൈകളിലൂടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അതിനെ വരവേൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ അല്പം ജലം എടുക്കുക ആ ജലത്തിലേക്ക് തുളസി ഒരു മൂന്ന് തുളസി അതിലേക്ക് അത് ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്.

ആ ജലത്തിൽ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശി ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പറിക്കുന്ന ആയിരിക്കും ഉത്തമം ഇത്തരത്തിൽ ജലത്തിലേക്ക് തുളസി ഒരു ആറുമണിക്കൂറോളം ഇട്ടുവയ്ക്കുക ആ ഒരു ആറുമണിക്കൂർ ജലവും തുളസിയും നമ്മുടെ വീടിൻറെ പൂജാമുറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻറെ ഏതെങ്കിലും പവിത്രമായ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് അത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.മൂന്ന് ഗ്ലാസ് തീർത്ഥം എടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുക ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് കഴുകുക രണ്ടാമതൊരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് തലയിലൂടെ ഒഴിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആ കുബേര പ്രതിമ എതിരേൽക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *