ഇങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് എന്ന രോഗം മാറിക്കിട്ടും

നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന തകരാറുകൾ പോലും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് കാരണം മാനസികമായി പോലും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഡിപ്രഷൻ ഭയങ്കരമായ സ്ട്രെസ്സ് അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു തരി പോലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കരമായി വണ്ണം വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഒന്നിനോടും ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ഒരു നമ്മുടെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എളുപ്പമെന്നു പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം.

വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ആയി വന്നതിനുശേഷം തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ്.രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റോയിങ് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ്. കാറ്റഗറിയായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് തൈറോയ്ഡിനെ തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തൈറോയ്ഡിന് തന്നെ വരുന്ന തകരാറുകൾ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചത് ഈസ്റജൻ ഹോർമോണും സ്ട്രെസ്സ് ഹോർമോണും വർദ്ധിച്ചത് കാണണം ഉണ്ടാവുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *