ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് മാറ്റിയെടുക്കാം

ജീവിതശൈലി രോഗവും യൂറിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സമീപ ആഹാരങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ ഒരു മേജർ ഘടകമാണ് ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം പ്രോസസ്സിനു ശേഷം പ്രോട്ടീൻ മൂലഘടകങ്ങൾ ആയി ചെറുതാക്കിയതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഘടകമാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. ശരീരത്തിന് യൂറിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏകദേശം 7% ത്തോളം വെളിയിൽ കളയുന്ന അവയവമാണ് വൃക്കകൾ 9% നമ്മളുടെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിലൂടെ വെളിയിൽ പോകുന്നു.

അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കഴിക്കുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏകദേശം 80 ശതമാനത്തോളം ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഏകദേശം ഒരു 30 ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് യൂറിക്കാസിഡ് ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കിഡ്നി വഴിയിൽ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ കാരണത്താലാണ് ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് രണ്ടുമൂല കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് അളവ് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ.

രണ്ട് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് വൃക്കകൾ കൂടി വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പോകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ശരീരത്തിൽ കൂടും മൂന്നാമത് ഘടകങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടും അതായത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൃക്കകളിൽ കൂടി ഇതിൻറെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അഥവാ പുറംതള്ളപ്പെടുന്നതിന്റെ തോത് കുറയുകയും ചെയ്താൽ യൂറിക്കാസിഡ് ശരീരത്ത് കൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *