വന്ധ്യത ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് പുരുഷ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയൊരു ധാരണ കുറച്ച് കാലം വരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് പ്രധാനമായും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൗണ്ടിന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് അണുക്കളുടെ കുറവ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ചലന ശക്തിയുടെ കുറവ് അതുപോലെതന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഡിസോഡർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്.

   
"

മിക്ക പേഷ്യൻസും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പുരുഷ വന്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കുട്ടികളില്ലാതെ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 20% ആണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത്.

ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിസിഒഡി അതുപോലെതന്നെ ഹോർമോണുകളിലുള്ള കുറവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും പുരുഷന്മാരുടെ കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളാവാൻ സാധ്യത ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അബോഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അല്ല പുരുഷന്മാരുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ബീജത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *