നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക

കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും ഒരു സംസാരശേഷി ഇല്ലാതെ ആവുകയും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് പ്രവർത്തികമാക്കി അവരെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജോലിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു വരുന്ന ചില ആഘാതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ളമേഷനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും ഈയൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള വളർച്ച നമുക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്തുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു വ്യതിയാനം വരുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു തലച്ചോറിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ലോണം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഒരുപാട് ദോഷമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ വളരെയധികം കുറവ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കൂടുതൽ കാണുന്നത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായി കണ്ടു വന്നിരുന്നത് നൽകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുകയും അവരെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരുകാലത്ത് അത് വളരെയധികം കുറവാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *