നിങ്ങളുടെ നടുവേദന ഇനി പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നടുവിൽ നിന്നും കാലിലേക്ക് വേദന ഇറങ്ങുന്നതിനെയാണ് സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്.ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ തുടങ്ങിയ കാലിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമഡി അസുഖം ഡിസ്ക് പുറകോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിൽ സയാറ്റിക്ക പെയിൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിൽ കാണാം ഓരോ നാഡികൾ ഉള്ളത് ഡിസ്കിലുള്ള പുറകോട്ട് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലിലേക്ക് പോകുന്ന നാഡിക്ക് നീർക്കെട്ട് വരും ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വേദനക്ക് കാരണം എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലമേഷനാണ്. നമുക്കത് കംപ്രസ്സുകയാണെങ്കിൽ കാലിലേക്ക് തരിപ്പ്കാരമാണ് തരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭാഗത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേദന വരും താഴെ കാലിലെ വരാം അത് ഏത് നാഡിയാണോ ബാധിക്കുന്നത്.

അതിനനുസരിച്ച് കാലിലെ വേദന വരുന്ന ഭാഗത്തിന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സാധാരണ ചെറിയ വിരല് അതുപോലെ കാലിന് അതുപോലെതന്നെ കാലിന്റെയും പുറകുവശത്തേക്കാണ് വേദന വരിക അതിനനുസരിച്ച് വേദന വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൃത്യമായി എക്സറേയുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിച്ച അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അസുഖത്തിന് പെട്ടെന്ന് നീർക്കെട്ട് പൂവാനും ഇൻഫ്ളമേഷൻ സെറ്റ് ആവാനും നമ്മളെയും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *