നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാം

പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക് വെയിറ്റ് കുറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരും തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവരും ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനകളെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഡയറ്റ് തന്നെയാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കും . അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേയൊരു കാര്യം മാത്രം.

മതി നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറു കുറയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഭക്ഷണരീതി കൂടി തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചോറു മാറ്റി ഇപ്പോൾ എന്നെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനായി തുടങ്ങിയത് മാത്രമേയുള്ളൂ അത് അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മാത്രം.

ഇത് ചെയ്താൽ മതിയോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വൈകുന്നേരത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വേവിച്ച് അത് നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അത് നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസായി തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വിശദമായി നോക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *