പ്രമേഹം മരുന്നില്ലാതെ ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കുറച്ച് എടുക്കാം

നമുക്കറിയാം പ്രമേഹം കാലാകാലങ്ങളായി ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മുമ്പ് 1500 മുതൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നോ അതിന് എങ്ങനെ തടിക്കണമെന്നും വരാതെ എങ്ങനെ അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ നോക്കണം ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇതൊരു വികാസ് ആവാസമാണ് പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ അത് കുഴപ്പമില്ല അവയവങ്ങൾ കേറി പിടിക്കും ആവശ്യമുള്ള ഷുഗറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ആ ഒരു മെറ്റബോളിസം ഒരു അസാധാരണ രീതിയിലേക്ക് പോകും.

എത്രയാണ് അധികം അതായത് ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജില് ഒരാൾക്ക് ഷുഗർ വേണ്ടത് 80 മില്ലി ഗ്രാമിൽ കുറവ് ആയിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടുമണിക്കൂർ ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെ 120 140 അതിരം കൂടുതലാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും മാത്രം അത് കൂടുതലാണ്. അധികമായാൽ അത് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ശരീരത്തിന് ഉപയോഗമില്ലാതെ ശരീരത്തിന് കേടു വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *