നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ക്രിയേറ്റിൻ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകാനായി ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം

ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ലെവൽ കൂടുന്നത് എന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കുറക്കാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് നമ്മളെ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ വികടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയേയും അതുപോലെതന്നെ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസുണ്ട് ആദ്യം കേട്ടിട്ടു പലരും പറയുന്നത് ക്രിയാറ്റിനും കൂടെ കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു വച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നതാണ് കിഡ്നി ബി പി കൂടുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നിക്കും.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് എന്നും ഈ ബി പി യുടെ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടതിനു പകരം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതെങ്ങനെയാണ്.

ഗ്ലാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിപ്പയാണ് ഈ അരിപ്പയിലൂടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറി അത് യൂറിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ പൊതുവേ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *