കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഞെട്ടി

ഇംപോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെക്സ് ഇൻ ഫാമിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം ജീവിതത്തിലെ ലൈംഗികബന്ധത്തിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻ ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ പറയുന്നത് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ദാമ്പത്തിക ജീവിതം തന്നെയാണ്.

കാരണം ആ ഒരു ഒന്നാമത് ഒരു കാണത്തില്ല വേണമെന്ന് നിർബന്ധങ്ങൾ ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളും വലിയ കുറ്റങ്ങളായി മാറും അടിസ്ഥാനപരമായി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 14 കൊല്ലങ്ങളായി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലങ്ങൾ ആയിട്ട് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമേയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്.

അതായത് വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു പേടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻറെ വൈഫിന് എന്നോടൊരു വിലയില്ല എന്നോടൊരു താല്പര്യം കുറവാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ പോലും സെക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ റിലേഷൻ മെയിൻ ടൈൻ ആകുന്നത്.

പറയാറുണ്ട് വൈഫിനെ താല്പര്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ബേസിക് നീഡിൽ ഇത് ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റീ പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *