ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിനു മുമ്പ് കാണുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ

സ്വന്തം കേരളത്തിലെ 60% ജനം എന്നു പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ എന്നുപറയുന്ന സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് 28 ശതമാനം മൊത്തം ജനതയുടെ 28% എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് തന്നെയാണ് പ്രമേഹ രോഗികളാണ്. മറ്റുള്ള ഒരു 32% എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ ജീവിതശൈലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരരീതിയിലോ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലോ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു രോഗത്തിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

   
"

പ്രമേഹ രോഗത്തിന് തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് 32% ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനക്കൂട്ടത്തിലെ 32 ശതമാനം കാരണം പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ തന്നെയാണ്. മരണപ്പെടുന്ന നിരക്കിൽ 70% ത്തോളം ഡയബറ്റിസ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു രക്തക്കുഴലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ വരുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ പലപ്പോഴും രോഗമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം മാത്രമായി ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഡയബറ്റിസ് കാരണമാണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു കാര്യമത്ര പലപ്പോഴും കാത്തു രോഗങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പലതരം കാരണങ്ങളുണ്ട്. പല രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു മെത്തബോളിക് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര രീതി കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന കുറച്ചു തെറ്റുകൾ കാരണം വരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതും കുറിച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്ലയിൻ ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *