ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു മരം വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടാൻ പാടുള്ളതല്ല

നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നാം നട്ടുവളർത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീടിനു ചുറ്റും ഒരു ഒന്നിച്ച് നടന്നത് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് തരും. ഒരു വൃക്ഷം വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വൃക്ഷവും കൂടെ ചേർത്ത് നടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന ചെടികളോ വൃക്ഷങ്ങളോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്ര ഉത്തമമല്ല അത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാം ഒന്നിച്ച് നട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്ന ആ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ്.

പപ്പായ മരം കപ്പക്കാ മരം ഓമയ്ക്കാ മരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പപ്പായ മരം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ കൂടെ കറവേപ്പ് കൂടി നടുന്നത് നന്നായിരിക്കും.ഏറ്റവും നല്ല ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം നട്ടുവളർത്തുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീടിൻറെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന കറിവേപ്പില നട്ടുവളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ രണ്ടു വൃക്ഷങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഒരു പുരയിടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ പുരയിടത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *