സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അമിതമായ ക്ഷീണം കണ്ടുവരാറുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നു പോവുകയും അതുപോലെ തലവേദനയുണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചുവന്ന ഉണ്ടാക്കാതെ ആവാം ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ബി 12 ൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

   
"

പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ബ്ലീഡിങ് വഴി പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. അതില് പ്രധാനമാണ് സ്ത്രീകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 60 എംഎൽ എങ്കിലും രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 30 ഗ്രാം എങ്കിലും ഓരോ മാസവും ഓരോ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ ബ്ലീഡിങ് വഴിയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അയൺ കടേൺൻ്റ് കുറവായിരിക്കും.

ആർബിസിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല കൂടുതലാളുകളിലും വിളർച്ച പറയുകയാണെങ്കിൽ 90% മേലെ അനീമി അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് 90 ശതമാനത്തിനും മേലെ നമുക്ക് അയൺ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അയൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഏകദേശം 730 മില്ലിഗ്രാം ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അയൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന മാറാതെ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *