സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൊറിച്ചിലും ദുർഗന്ധവും ഉള്ളതിന് കാരണവും പരിഹാരവും

ഒത്തിരിയേറെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുമാതിരി ചൊറിച്ചിലാണ് യോനി ഭാഗത്തുള്ളത് സമയങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് സ്മെല്ല് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു യൂറിനറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല.

   
"

ഇങ്ങനെ പൊക്കോട്ടെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് അതേപോലെ സമയങ്ങളിലെ ചിലപ്പോൾ യൂറിൻ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂറിനും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വരാറുണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻറിബയോട്ടിക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷനാണ് ഈ വെള്ളപോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്ഥി ഉരുക്കം പറയാറില്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പറയുന്നത്.

ഈ വിഷയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് പറയുന്നത് ചീത്ത ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് വളരെയധികം കൂടി കഴിയുകയും അവിടെ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ ബാഡ് ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആന്നെന്ന്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *