ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള 10 ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയാം

കേരളത്തിന് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ സന്നിധി കേരളത്തിലെ 64 ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മൂലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം നമ്മളെല്ലാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുരുകി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂടുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ മീനമാസത്തിലെ ഭരണി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി അമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവം.

   
"

ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകളാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്താണ് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നുപറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കൂടി മുന്നോട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രം രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രമാണ്. ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവതിയുടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് രാവിലെ അമ്മ സരസ്വതി ആയിട്ടാണ് രവിയുടെ ദർശനം ഉച്ചയ്ക്ക് മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ആയിട്ടാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെതന്നെ വൈകുന്നേരം ദുർഗ്ഗാദേവി ആയിട്ടാണ് ദേവി ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *