ഈ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കൂടുതൽ ഫാറ്റി ലിവറിനും കാരണം

വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയായിരുന്നു ഫാറ്റിലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെനിക്ക് ലിവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ആയിട്ടും എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഫാറ്റി ലിവറിനെ പലരും കാണുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടെ കൈയിലെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ പല അവസ്ഥകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു തന്നെ ഇത് പൂർണമായി നമുക്ക് ചെയ്യാം.

   
"

എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല തെറ്റുകൾ കാരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിന്റെ പരിധിയിൽ അപ്പുറം വരുന്ന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉള്ള ഒരു അവയവമാണ് ഈ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ പലതരം ഹോർമോൺസുകളുടെയും.

ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. ഇപ്പോൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീന് അതൊരു ബസ്സിൽ കയറി ആ ഹോർമോൺ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ലിവറാണ് അങ്ങനെ പലതരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വലിയൊരു രീതിയിലാണ് ഇംപാക്ട് ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *