കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാതിരിക്കാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമാത്രം

പറയാൻ പോകുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് അസുഖം തന്നെയാണ് ഇത് യുവാക്കളിലും ആണ് കാണുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായി എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

   
"

നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വെള്ളത്തിൻറെ അളവ് കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മിനറൽസിന്റെയും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ കാരണമാകുന്നു. കിഡ്നിക്ക് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി വരുന്നതവിടെ ചെറുതായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു കല്ലുകൾ ആണെങ്കിലും അവ അവിടെ വേദന ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ആ കല്ലുകൾ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് അത്രയും വേദന തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആളുകളും മരിച്ചുപോകും എന്നൊക്കെ വരെ തോന്നിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട് വേദനയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഏൽപ്പിക്കാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ വ്യായാമമില്ലായ്മ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും പിടിച്ചുനിർത്തുക.

അത് അമിതമായിട്ടുള്ള സ്മോക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം അതിൻറെ കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് കഠിനമായ വേദന തന്നെയാണ് കത്തികൊണ്ട് മുറിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഷാര്‍പ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദന ആണ് എന്ന് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *