നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ കഫം പുറത്ത് പോവാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരു തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും പനി വരാറുണ്ട് കൂടെത്തന്നെ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിലെ കഫക്കെട്ട് പോലെ നീർക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ മാറാതിരിക്കാ അതുപോലെതന്നെ ജലദോഷം വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ പനി വരും അത് മാറും പക്ഷേ കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ ഒന്നും മാറാതെ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ആവട്ടെ സ്കൂളിൽ ഒരു വീക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ ജലദോഷം മാറാതിരിക്കും.

   
"

എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു വീക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ആണെങ്കിൽ അത് മാറി പക്ഷേ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെതന്നെ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പനി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഉള്ളതാണ്.

എന്ത് കൊണ്ട് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാംവരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ റീസൺ മാത്രമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കുട്ടികൾ പറയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നമ്മള് ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളെ വീടിനകത്ത് തന്നെ വളർത്തിയ കാരണം.

പിന്നീട് അവര് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ മറ്റൊരു കുട്ടികൾക്ക് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പടരുന്ന കാരണം ഡ്രോപ്പ് ലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഈ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെ പകരുന്ന കാരണം ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *