നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് കാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാരകമായ അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പോലും അവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ താരമായ ലെജൻഡ് നമ്മുടെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ മരണപ്പെട്ടത് ക്യാൻസർ കാരണമാണ് കാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘകാലം വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുകയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ കാൻസറിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മോചനം നേടാം.

   
"

അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പോംവഴി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവരെയാണ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതൃകയാക്കി നോക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാരകരോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് മിഥിലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ.

അറേബ്യൻ ഗൾഫ് നാടുകൾ എന്ന് പറയാറില്ല ഈ സൗദി അറേബ്യ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഉള്ളത് അവർക്കാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ റിഫൈൻഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വളരെയധികം നീർക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന.

അല്ലെങ്കിൽ പലതരം കെമിക്കൽസ് പലതരം പൊലൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പറയുന്ന ഈയൊരു കൂട്ടം ജനത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉള്ളത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുള്ള ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളത് ഈ അറബ് നാടുകളിൽ തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *