കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമുള്ള ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്ക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വൃക്ക രോഗങ്ങളെ വളരെ വളരെ ലിവർ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന നോർമൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.

   
"

പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നോർമൽ ലെവൽ എന്ന ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിയാറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെഡിസിൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഇല്ല നമുക്കൊരു ഒരു പ്രാവശ്യം കിഡ്നി കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരാൻ അതുകൊണ്ട് ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂത്രത്തിൽ പത ഉണ്ടോ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക വിശപ്പില്ലായ്മയുടെ കാര്യങ്ങള് രാത്രി ഉറക്കമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം.

യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇത്രയും രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതേപോലെ അധികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റികവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതെ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *