ഈ അടയാളങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്

ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ സന്ധികളെ ബാധിക്കുകയും അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഏത് സന്ധികളെയും ബാധിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ്.

   
"

ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജോയിൻ കാർട്ടലി അഥവാ തരുണസ്റ്റിയെ ബാധിക്കുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിൻസൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അരമണിക്കൂർ എന്നെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ്.

നമ്മുടെ ജോയിന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫ്ളക്സിബിൾ ആക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ജോയിൻ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശക്തമായ വേദന രോഗികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും പ്രോഗ്രസ്സ് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഘടന നഷ്ടപ്പെട്ട ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്ധികളെ മാത്രമല്ല മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്.

കണ്ണിന് ബാധിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിനു ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാകുന്നു ലെൻസ് പാലിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ഭയങ്കരമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചുമ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന പൊതുവേ രക്തക്കുറവും ക്ഷീണം തളർച്ച അനുഭവപ്പെടും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *