മുട്ടുവേദന ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകടം ഉണ്ടാക്കില്ല

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മുട്ടുവേദനയും അതിൻറെ പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ മുട്ടുവേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു വലിയ സന്ധിയാണ് താഴത്തെ കാലിലെ എല്ലും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതി. എല്ലിനും നമ്മുടെ താഴെയുള്ള കാലിലെ എല്ലിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു തരിനാസ്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ്.

   
"

മുട്ട അതായത് പിന്നെ കാൽമുട്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പേരിൽ മൂന്നുപേർക്ക് സാധാരണ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട് കാണാറുണ്ട് പ്രായമാണ് മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. ആദ്യം തുടക്കത്തിലുള്ള സാധാരണ ഒരു 40 വയസ്സ് 50 വയസ്സ് കാണുന്നത് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള തേയ്മാനം മൂന്നാമത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള തേയ്മാനം അവ ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേദന അത് കൂടുതലും ഡിമാന്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്.

അതായത് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അതെങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന അതായത് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വേദന നടന്നതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വരുമ്പോഴേക്കും ഉള്ള വേദന നമ്മുടെ രാവിലെ അധികം വേദനയുണ്ടാവില്ല അവസാനം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം അടുക്കുമ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു ക്ഷീണം ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വേദന കാണപ്പെടുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/2nsxgww-zGY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *