നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

ഇന്ന് പലരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമൊന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് ഒരിക്കലും നോർമൻ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വേദന വരിക എന്തെങ്കിലും മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾ വെയിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് രീതി എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും അറിയേണ്ടത് ചില ആളുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് പ്രശ്നമില്ല.

   
"

അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റേഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിനു വേണ്ടി രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൂടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു സൈൻ ആവാം ഇത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 140 മുതൽ 200 താഴെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രീ ഡയബറ്റി കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും.

കുറച്ചുകാലം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ 125 താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി പി എസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചു മാസക്കാലം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ പോകുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂന്നുമാസകാലത്ത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ നോർമൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്.

നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് 6.5 താഴെ ആണെങ്കിലും നോർമൽ ആണല്ലേ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് 6.5 താഴെ അത് 5.7 മുതൽ 6.4 വരെ ഒരു 6അഞ്ചുവരെ ഒക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാലു മാസം കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുനേരം നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *