ഗർഭാ.ശയ മുഴകൾ കാണുന്നതിന് ഉള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

ഞാനിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് പറ്റിയ അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴകൾ എന്ന് ഫൈബ്രോയിഡ് പറയും.മുഴയാണ് അത് കാൻസർ അല്ല കാൻസർ ആവാൻ വളരെ വളരെ കുറവുള്ള വളരെ സാധ്യത കുറവുള്ള ഒരു സാധാരണ കട്ടിയാണ് ഈ സൈബ്രോഡ്. ഇത് എന്ത് കാരണമാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം അറിയില്ല.

   
"

പക്ഷേ പല ഹോർമോൺ കാരണം ഒരു 25 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് പിരീഡ്സിനെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ശരീരത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് രക്തത്തിൻറെ അളവ് വളരെ കുറയും അതുകാരണം വളർച്ചയുണ്ടാവും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള നിരസത പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രഗ്നൻറ് ആവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും വളരെ വലുതായാലും മൂത്രസഞ്ചി കിടക്കുന്നത്.

അതിന് പ്രസ് ചെയ്തതാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരുന്നതിനും ഉള്ള കാരണം ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം മരുന്ന് കൊടുത്തു നോക്കൂ പിന്നെ മരുന്നിലും മാറാത്ത വരെ സർജറി അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിലെ ഭാഗം ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആധുനിക ചികിത്സ രീതിയാണ് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *