നിങ്ങളുടെ മുട്ടുവേദന മാറാൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും തൈരും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ

ഒരു പരാതിയാണ് അവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടിനു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇടുപ്പിന് വേദന നട്ടെല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് വേദന ഇതൊക്കെ കാരണം എല്ല് തേയ്മാനമാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കാൽമുട്ട് ഇടുപ്പിൽ നട്ടെല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്.

   
"

കാൽമുട്ടും കൂടുതൽ ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ജോയികൾ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് സന്ധി അതിനെ ഒട്ടും മിക്ക സന്ധികളിലും തരുണാസ്ഥി അഥവാ കാട്ടിലേജ് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. കൂടുതലായും 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേനാപോസ് അഥവാ മെൻസസ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഹോർമോൺ ഇൻ പാലസ് രൂപപ്പെടാറുണ്ട്.

കുറഞ്ഞു വരുന്നതും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള കൂടുതൽ കാരണം. ഈ കാട്ടിലെജ് വരുന്ന തേയ്മാനം അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിലെ അസ്ഥിയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് നീർക്കെട്ടും വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ മൊത്തം ആയിട്ട് അവിടുന്ന് നശിച്ചതിനുശേഷം അവിടെ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരസാനായി തുടങ്ങും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *