നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മലം പോകാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

ടൗണിലും നഗരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് അതിനുള്ള കാരണം അവർക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു കുറെ വർഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുമ്പ് വർഷം മുൻപേയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഫൈബർ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്.

   
"

മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ബന്ധം നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കൂടിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻറെ കാരണമെന്നും നമ്മൾ പലവിധ മരുന്നുകൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പരിഹാരമാർഗങ്ങളും കൂടി പരിശോധിക്കണം. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ എന്നും പറയുന്നത് അവർ കഴിച്ചിരുന്ന ഫുഡ് നമ്മുടെ പറമ്പിലും പാടത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡുകൾ മാത്രമായിരുന്നു.

പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല ഫുഡുകളും നിന്നും മേടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പല വിഷാംശങ്ങളും കുത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈയൊരു കാരണം കൂടി നമുക്ക് മല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാം എന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആണ് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഈ ഫുഡ് വാങ്ങിയത് കഴിക്കുന്നതോടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *